"Utmanar och inspirerar" 

Workshop/utbildning

"När förändringens vind blåser, bygger somliga vindskydd medan andra bygger väderkvarnar." ~ Okänd

Över årens lopp har Brannebo Consulting lett specifika företagsutbildningar av olika slag för företagare, i samarbete med bl a IUC Skåne, IUC Blekinge, Skåneakademier 4-Yes, Skåneakademier Lund/mittSkåne, Skåneakademier Kristianstad och Kristianstad Skåneakademier 2.0. Den röda tråden i dessa workshops/utbildningar har varit affärsmannaskap. Utbildningarnas ambition har varit att både rusta företagarna med specifik kunskap och att öka insikten om det egna företagets möjligheter till förändring för att tydligare kunna nå sina mål. 

Susanne Brannebo är levererande konsult/utvecklingspartner inom Bärkraft som är ett utvecklingsprogram som IUC Skåne driver på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län. Bärkraft är ett projekt som vänder sig till verksamheter på Landsbygden i Skåne och erbjuder dessa en personlig utvecklingspartner för att skapa en aktiv handlingsplan och erbjuda konkret stöd och hjälp på vägen för att utveckla företaget. 

IUC Skåne och IUC Blekinge har i flera omgångar genomfört specifika affärsutvecklingsprojekt för kvinnor under namnet ”Expansiva Företag, affärsutveckling i möten med andra!” Susanne har varit levererande konsult och lett tematräffar, träffar med gruppcoachning och gett varje deltagare individuell coachning. 

”Susanne har en utpräglat god förmåga att snabbt sätta sig in i vad kunden behöver och med vilka metoder uppdraget bäst kan genomföras. Susannes breda erfarenhet är en stor tillgång för oss kunder och vi får en angenäm känsla av trygghet när vi anlitar Susanne.”
Peter Carlsson, Projektledare  Skåneakademier Kristianstad 

Fler referenser >>

"IUC Skåne anlitar regelbundet Susanne som konsult i våra olika affärsutvecklingsprojekt. Vi och våra kunder uppskattar Susannes förmåga att leva sig in i olika verksamheters situation och behov, tydliggöra vad deras uppdrag är, vad de ska och hur de ska nå dit."
Jenny Bramell, VD  IUC Skåne  

Fler referenser >>

"Våra kunder förväntar sig kvalitet när dom vänder sig till oss. Genom att arbete med Susanne på Brannebo Consulting känner vi oss trygga med att kunden får det dom efterfrågar. Susanne är en duktig affärsutvecklare och en sann inspiratör."
Bodil Gebert VD Industriellt UtvecklingsCentrum i Olofström AB

Fler referenser >>

Copyright © 2023 Brannebo Consulting AB